Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv"
.

Aktuāli: 28.martā plkst. 18:30 pilsapulce NVO namā Ieriķu ielā 43a!

Sadzirdi.lv pilnsapulce 28.martā plkst. 18.30

Cienījamie Sadzirdi LV biedri!

Esiet laipni ielūgti uz Sadzirdi LV pilnsapulci 28.03.2019. plkst 18:30, NVO namā Ieriķu ielā 43A. Plānotais laiks apm 2-3 stundas.

Biedru skaits ir apm 60! Lai varētu pilnsapulci noturēt vajag vismaz pusi: 30 biedrus un tādēļ, ja nav iespējams ierasties, lūgums pilnvarot kādu.

Plānotais laiks apm 2-3 stundas (līdz 20.30).

Dienas kārtība:

1. Sadzirdi LV valdes priekšsēdētāja O.Slūtiņa ziņojums par 2018.gadu. 

2. Revidenta ziņojums (Rūta Mežavilka);

3. 2018.gada pārskata apstiprināšana

4. Revidenta vēlēšanas

5. Dažādi

5.1. Plānotie projekti un aktivitātes 2019.gadā.

5.2. Baibas Bicēnas ziņojums par aktualitātēm

5.3. Diskusijas par biedrībai svarīgām tēmām un iespējamiem darbības virzieniem 2019. gadā.

Atgādinām, ka Biedru maksas ir noteiktas simbolisku 10 EUR gadā un tās paredzētas biedrības pastāvēšanai (mājas lapa, bankas konta uzturēšana, maksājumi uzņēmumu reģistram u.c.).

Biedru naudas maksājumi ar pārskaitījumu uz kontu:

Latvijas vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv"

Reģ. Nr. 50008146721

Rīgā, Ķeguma iela 4, LV 1006

Bankas rekvizīti: AS Citadele Banka, PARXLV22

LV80 PARX 0016 3172 4000 1

 Jauku dienu vēlot,

Sadzirdi LV Valdes pr-js

Olafs Slūtiņš. Tel. 29437192

Ar dzirdi un balsi saistītās 2019. gadā atzīmējamās dienas

4.-10.februāris – Tinīta izpratnes nedēļa

25.februāris - Starptautiskā Kohleāro implantu diena

3. marts  - Pasaules Dzirdes diena 

3.-9. marts - Dzirdes informācijas nedēļa

16. aprīlis - Pasaules Balss diena

24. aprīlis (aprīļa ceturtā piektdiena) - Starptautiskā trokšņa apzināšanas diena.

Maijs – Labākas dzirdes un runas mēnesis (atzīmē ASV)

27.jūnijs – Starptautiskā Nedzirdīgi-neredzīgo cilvēku diena un nedēļa

21. septembris (septembra trešā sestdiena) – Ašera sindroma diena

22. septembris (septembra ceturtā svētdiena) - Pasaules Nedzirdīgo diena un nedēļa

22. oktobris – Stostīšanās izpratnes diena un nedēļa

3. decembris – Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .