Sākums

Latvijas vājdzirdīgo atbalsta asociācija!

Biedrība Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija “Sadzirdi.lv” dibināta 2014. gada septembrī.
Asociācijas „Sadzirdi.lv” mērķis ir apzināt Latvijā dzīvojošās vājdzirdīgās personas, veicināt viņu cilvēktiesību ievērošanu, tiesības pilnvērtīgi dzirdēt, iesaistīties valsts un sabiedrības dzīvē, sekmēt kvalitatīvas un efektīvas rehabilitācijas un ārstēšanas sistēmas izveidi un tās informatīvo pieejamību, kā arī veicināt sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību vājdzirdīgo personu problēmu risināšanā.
Biedrības būtību izsaka tās nosaukums – Sadzirdi.lv – tā ir neierobežotā un bezgalīgā pirmviela, kurā rodas un atkal atgriežas lietas un pasaule, tā ir mūžīgā kustība un skaņas pasaule, kurā ir neaprakstāmi daudz skaņu.
Asociācijas mērķauditorija – cilvēki ar dzirdes traucējumiem, viņu ģimenes locekļi, radi un draugi, skolotāji un ārstniecības personas.
Mēs esam šeit, lai uzklausītu, aizstāvētu, ieteiktu un kopā risinātu jautājumus, kas saistīti ar dzirdes problēmām.

Ikdienas raksti

Sākas pieteikšanās nometnei “Mūsu maņa – dzirde!”

Sākas pieteikšanās nometnei “Mūsu maņa – dzirde!”

Tikšanās ar Nacionālā apvienība Rīga !

NA Rīgas domes deputāti un Rīgas nodaļas biedri uzklausīja biedrību RVNB “Redzi mani” un Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija “Sadzirdi.lv” priekšlikumus un ierosinājumus vides pieejamības uzlabošanai Rīgā, kā arī citos biedrībām aktuālos jautājumos. Paldies par konstruktīvo sarunu!

https://www.facebook.com/baiba.bicena

https://www.facebook.com/pasvaldibuvelesanas

https://www.facebook.com

Svinibas!

2016. gada 3 septembrī “Sadzirdi.lv” svin savu 2 dzimšanas dienu!!! Hip, hip urrāā!