Par mums

Lai aizstāvētu sociāli mazaizsargātās grupas – vājdzirdīgo personu – intereses, 2014. gada 3. septembrī izveidota Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija “Sadzirdi.lv”. Mūsu mērķis ir apzināt Latvija dzīvojošās vājdzirdīgās personas, veicināt viņu cilvēktiesību ievērošanu, tiesības pilnvērtīgi dzirdēt, iesaistīties valsts un sabiedrības dzīvē, sekmēt kvalitatīvas un efektīvas rehabilitācijas un ārstēšanas sistēmas izveidi un tās informatīvo pieejamību, kā arī veicināt sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību vājdzirdīgo personu problēmu risināšanā. Mēs vēlamies orientēties uz skaņu pasauli. Mēs vēlamies klausīties mūziku, vēja šalkoņu, putnu dziesmas un sarunāties ar citiem balsī. Mēs vēlamies dzirdēt!

Latvijā varētu būt aptuveni 280 000 cilvēku ar dzirdes traucējumiem. Precīzas uzskaites nav. Iespējams, ka senioru vecumā dzirdes traucējumi ir apmēram katram piektajam iedzīvotājam. 

Dzirdes traucējumi daudziem neļauj pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, mācīties, strādāt, apmeklēt teātra izrādes un citus pasākumus. Mācību iestāžu audzēkņiem netiek nodrošināti teksta pierakstītāja pakalpojumi. Maz zināms par jaunākajiem komunikācijas līdzekļiem un to pielietošanu. Iekārtojot sabiedriskās iestādes, netiek domāts par telpu audiopieejamību. Netiek nodrošināta pietiekama medicīniskā rehabilitācija pieaugušajiem cilvēkiem.

Pasaulē ir daudzas spēcīgas vājdzirdīgo cilvēku organizācijas. Tās apvienotas Eiropas Vājdzirdīgo cilvēku federācijā EFHOH un Pasaules Vājdzirdīgo cilvēku federācijā IFHOH. Ceram ar laiku iekļauties arī starptautiskajā apritē.

Paredzēts, ka asociācijā darbosies šādas sekcijas:
Vājdzirdīgo (vispārējā)
Jauniešu
Senioru
Kohleāro implantu lietotāju
Nedzirdīgi-neredzīgo
Vājdzirdīgo bērnu vecāku un draugu
Atbalstītāju

Asociācija aicina pieteikties cilvēkus, kas ir gatavi iesaistīties biedrības darbībā. Tāpat tiek gaidīti visi Latvijas vājdzirdīgie cilvēki, vājdzirdīgo bērnu vecāki, radi un draugi, lai sniegtu informāciju par pieejamo atbalstu un kopā veidotu dzirdīgu un konkurētspējīgu sabiedrību.

2021. gadā par biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēts Olafs Slūtiņš, valdes locekļi ir Baiba Bicēna, Rūta Mežavilka un Emīlija Ērgle.

2020. gadā Rīgas domē tika ievēlēta mūsu biedre Rūta Mežavilka.

Emīlijas pārziņā būs darbs ar jauniešiem. 

Mūsu kontakti

Juridiskā adrese: Rūdolfa iela 1 - 27, Rīga, LV-1012

E-pasts: slutins.olafs@gmail.com  Tālrunis: 29437192 (Olafs Slūtiņš,)

baiba@apeirons.lv; sadzirdi@inbox.lv (Baiba Bicēna)

ruta.mezavilka@gmail.com (Rūta Mežavilka)

emilija.erglis@gmail.com (Emīlija Ērgle)

Rekvizīti:

Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija „Sadzirdi.lv”

Reģistrācijas numurs: 50008146721

Bankas konts Swedbank: LV52HABA0551057210554