Starptautiskās apvienības cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

IFHOH – Pasaules Vājdzirdīgo federācija https://www.ifhoh.org/

EFHOH – Eiropas Vājdzirdīgo federācija https://www.efhoh.org/

IFHOHYP – Pasaules Vājdzirdīgo jauniešu federācija http://ifhohyp.org/

WFD – Pasaules Nedzirdīgo federācija http://wfdeaf.org/

EURO-CIU - Eiropas kohleāro implantu lietotāju asociācija http://eurociu.eu/

DbI - Nedzirdīgi-neredzīgo internacionāle https://www.deafblindinternational.org/

EDbN – Eiropas nedzirdīgi-neredzīgo organizāciju tīkls https://edbn.org/

FEPEDA – Eiropas Bērnu ar dzirdes traucējumiem vecāku federācija http://fepeda.eu/

EUTi – Eiropas Tinīta asociāciju federācija https://uia.org/s/or/en/1122279139

MDIC - Menjēra informācijas centrs http://menieresinfo.com/

USC – Ašera sindroma koalīcija https://www.usher-syndrome.org/

ASI – Alstoma sindroma internacionāle https://www.alstrom.org/

ANA – Akustiskās neiromas asociācija https://www.anausa.org/

ALDA – Asociācija cilvēkiem ar vēlu iegūtiem dzirdes traucējumiem (ASV) https://alda.org/

WDNR -Ziemeļvalstu personu ar dzirdes traucējumiem apvienība https://www.facebook.com/vdnr.org

u.c.

Pieaugušo dzirde https://adulthearing.com/

u.c.