Kreisais bloks

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas kreisajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas labajā pusē.

Labais bloks

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas labajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas kreisajā pusē.

Starptautiskās apvienības cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

IFHOH – Pasaules Vājdzirdīgo federācija https://www.ifhoh.org/

EFHOH – Eiropas Vājdzirdīgo federācija https://www.efhoh.org/

IFHOHYP – Pasaules Vājdzirdīgo jauniešu federācija http://ifhohyp.org/

WFD – Pasaules Nedzirdīgo federācija http://wfdeaf.org/

EURO-CIU - Eiropas kohleāro implantu lietotāju asociācija http://eurociu.eu/

DbI - Nedzirdīgi-neredzīgo internacionāle https://www.deafblindinternational.org/

EDbN – Eiropas nedzirdīgi-neredzīgo organizāciju tīkls https://edbn.org/

FEPEDA – Eiropas Bērnu ar dzirdes traucējumiem vecāku federācija http://fepeda.eu/

EUTi – Eiropas Tinīta asociāciju federācija https://uia.org/s/or/en/1122279139

MDIC - Menjēra informācijas centrs http://menieresinfo.com/

USC – Ašera sindroma koalīcija https://www.usher-syndrome.org/

ASI – Alstoma sindroma internacionāle https://www.alstrom.org/

ANA – Akustiskās neiromas asociācija https://www.anausa.org/

ALDA – Asociācija cilvēkiem ar vēlu iegūtiem dzirdes traucējumiem (ASV) https://alda.org/

WDNR -Ziemeļvalstu personu ar dzirdes traucējumiem apvienība

u.c.


Pieaugušo dzirde https://adulthearing.com/


u.c.